Lohjan seudun farmarit -hanke

MTK-Lohjan seutu on aloittanut vuoden 2020 syksyyn asti kestävän kehittämishankkeen.
Hanke sai lisäaikaa koronan takia. Hanke jatkuu 8/2021 asti. Hanke on päättynyt.

Koronan takia retkien järjestäminen jouduttiin peruuttamaan. Niiden sijaan on ehdolla olleista tiloista tehty videoita kesän ja syksyn 2021 aikana. Videot julkaistaan yhdistyksen omalla Youtube-kanavalla sekä niitä esitetään yhteisissä tilaisuuksissa myöhemmin.

Hankkeen päätoimina on:
– yhdistyksen jäsentietojen päivittäminen
– jäsenkyselyn toteuttaminen tilakäynnein ja puheluin
– jäsentutustumisretkien järjestäminen (kesä 2019 ja 2020) ja muu verkostoituminen
– jäsen- ja muiden kokouksien verkko-osallistumisen kehittäminen ja testaus
– ”tuutorointi”-mallin kehittäminen ja kokeilu

Jäsentietojen päivitys ja kysely aloitetaan lokakuussa, henkilöjäsenien kohdalla toteutetaan vain puhelimella. Hankevetäjänä toimii yhdistyksen sihteeri, joka ottaa yhteyttä tiloihin alueittain, etelästä pohjoiseen.

• Jäsenkyselyssä selvitetään jäsenien kiinnostusta hankkeen muihin osioihin, esim. onko halukkuutta toimia Tuutorina nuorelle viljelijänalulle?
• Ennakkoon jäsenet ja jäsentilojen ihmiset voivat miettiä omaa kokemustaan MTK:n toiminnasta.
Mitä hyötyä on tuottajayhdistyksestä/-liitosta ollut?
• Kyselyn lopussa on vapaa sana -osa, jossa voi lähettää viestinsä yhdistykselle ja Keskusliitolle.

Kesäretket Lohjalle ja Nummi-Pusulaan
Jäsenkyselyssä tiedustellaan myös tilan halukkuutta toimia käyntikohteena kesäretkille. Sekä Lohjan että Nummi-Pusulan valituille tiloille järjestetään päiväretket kesällä 2019 ja 2020. Retkikohteiksi (3-4 kohdetta/retki) valitaan mahdollisimman erilaisia tiloja, jolloin nähdään mitä kaikkea alueellamme viljellään/kasvatetaan/kehitetään/yms.

”Nuorten” retki
Sopivaan aikaan järjestetään yksi tai kaksi retkeä jonnekin päin Suomea, jossa on nuorten viljelijöiden yhteistoimintaa onnistuttu pitämään yllä. Samalla käydään tutustumassa uusiin tuotantomahdollisuuksiin ja innovaatioihin, esim. sirkka-/toukkakasvattamoihin. Ehdota retkikohdetta sähköpostilla.

Digitaalinen osallistuminen kokouksiin on yksi hankkeen aikana selvitettävä asia. Jäsenkokoukset ovat olleet jo useiden vuosien ajan osallistujamääriltään pienenemään päin. Yhdistyksen toiminta-alueen laajentuessa, on välimatkoista tullut yhä pidempiä. Jotta jäsenet saisivat mielipiteensä esitettyä yhdistyksen jäsenkokouksissa oleviin asioihin, olisi yksi vaihtoehto kokouksiin osallistumiselle verkkokokous. Verkkokokouksien käyttöä varten järjestetään koulutusta  ja käytäntöä testataan jäsenkokouksissa.

Tuutorointi-malli on vanhanajan mestari-kisälli-tyyppinen. Siinä kartoitetaan ensin sekä mestarit että kisällit. Tämän jälkeen nämä kaksi ryhmää saatetaan yhteen ja selvitetään henkilöiden kiinnostuksen kohteet sekä yhteensopivuus. Tuutorointi kestää tarvittavan ajan, jonka määrittävät henkilöt itse, eikä se sitouta pakosta ketään.

Muutakin toimintaa on mahdollista järjestää hankkeen aikana.

HANKE jatkuu 8/2020 asti. 

Lohjan seudun Farmarit -hanke,
Katja Ranta 040 5580429 tai sihteeri@mtklohjanseutu.fi