Vuoden 2019 tukien maksuaikataulu

Viljelijätukien maksuaikataulu pysyy ennallaan ensi keväänä

Maaseutuvirasto on julkaissut kevään 2019 viljelijätukien maksuaikataulun. Maksuun on tulossa enimmäkseen tukien loppuosia, sillä vuonna 2018 haetut viljelijätuet maksetaan valtaosin hakuvuoden aikana. Tuet on tavoitteena maksaa maatiloille samassa aikataulussa kuin keväällä 2018.

Huhtikuussa 2019 viljelijöille maksetaan lisäksi kriisitukia, joiden tavoitteena on helpottaa maatalouden vaikeaa tilannetta. Kriisituista tiedotetaan tarkemmin tukimuotojen varmistuttua.

Kevään 2019 tavoitteellinen maksuaikataulu: http://www.mavi.fi/fi/maksut-ja-valvonta/maksut/viljelija/Sivut/maksuaikataulu-kevat-2019.aspx

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne@mavi.fi