Kannattavuuskirjanpito tilan hyödyksi

Kannattavuuskirjanpidossa seurataan Suomen maatalous- ja puutarhayritysten talouskehitystä. Aineistoa on kerätty mukana olevilta yrityksiltä jo vuodesta 1912. Toiminnasta vastaa Luonnon-varakeskus (Luke).

Miksi mukaan?
Kannattavuuskirjanpitoon osallistuva yrittäjä saa monipuolisia laskelmia ja raportteja tilan talouden seurantaa, vertailua, ja kehittämistä varten.

Tervetuloa mukaan!
Uusia tiloja otetaan jatkuvasti mukaan kannat-tavuuskirjanpitoon. Mukaan pääsy käy helpoiten ottamalla yhteyttä Luonnonvarakeskukseen: kannattavuuskirjanpito@luke.fi.

Taloustohtori_esite_FIN_2017

KP-esite_FIN_2017

rekryesite2019