Ylimääräinen jäsenkokous 12.10.2017

Torstaina 12.10.2017, klo 18.00.
Paikkana Lohjan Valistustalo, Saukkolantie 660, 08500 Lohja.

Sääntömuutosehdotukset

•10 §
Kevät- ja syyskokoukset
Syyskokouksessa käsitellään:
5) Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta;
Muutetaan: Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta;

• 10§ syyskokous
10) 
Piiri- eli yhdysmiesten vaali hoitamaan yhdistyksen johtokunnan antamia tehtäviä seuraavaksi vuodeksi sekä
Muutetaan: Koko kohdan poistaminen tarpeettomana piirimiesjärjestelmän loputtua.

• 11 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa ja edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon yhdistyksen syyskokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan 6-8 jäsentä.
Muutetaan: …syyskokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan 6-12 jäsentä.

• 11§
Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 62 vuotta.
Muutetaan: Jäseneksi
tulisi valita henkilö, joka toimikauden alkaessa ei ole täyttänyt 62 vuotta.

• 11 §
Jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
Muutetaan: Jäsenistä eroaa vuosittain noin kolmannes, ensimmäisenä ja toisena vuotena arvan mukaan ja sitten vuoroittain.

• 13§
Yhdistyksen tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa ne tilintarkastuskertomuksineen johtokunnalle viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu. Johtokunnan tulee maaliskuun 15. päivään mennessä lähettää liitolle jäljennökset edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöstaseista ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta.

Muutetaan: 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa ne tilintarkastuskertomuksineen johtokunnalle viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu.