Maakaapelointitietoa maanomistajalle

Maakaapelointi on käynnissä useassa paikassa.

MTK-Lohjan oma ”kaapelointiryhmä” on kirjannut ohjeita jäsenien avuksi:
Reitit
– salaojat kiertäen
– rakennuspaikkojen  tai mahdollisten rakennuspaikkojen kiertäminen
– karikko
– rajat ja pyykit

Työajankohta
– maan muokkaus, ”kelirikko”

Salaojien huomiointi
– kierto
– oikea korjaus
– jälkiseuranta
– korjaus jännitejohdon lähellä vaik.

Pylväiden , harusten, muuntajien ja jakokaappien sijoitus
– mahdollisuuksien mukaan peltoalueen ulkopuolelle
– tai harmia aiheuttamattomalle paikalle
– mieti valmiiksi vaihtoehdot

Asennussyvyys
– maan siirtymät huomioiden
– piiriojien hoito huomioiden

Yhteydenpito
– toimijoiden yhteystiedot

Valvo työtä ja salaojia ym.
– valvo myös korjausta

Varmista EU tukimääräysten täyttyminen

Valvo jälkikorjaus
seuraa vuosia eteenpäin

Kaapeleiden läheisyydessä tehtävissä töissä haettava kaapelinäyttö

—————————————–

Tässä kaksi pdf-tiedostoa MTK:n sivuilta.
MTK-Sahkol-opas-A4_2502

Peltosalaojitusten korjausohjeet

Sekä REPPU-sivustolta löytyvää ohjetta. (HUOM! tänne pitää kirjautua omilla Reppu-tunnuksilla, jotka ovat Käyttäjätunnus: oma jäsennumero ja Salasana: oman jäsennumero 6 viimeistä numeroa)
Jos et linkin avulla pääse ohjeisiin, polku:
Kirjaudu Reppuun -–> Klikkaa oik. Jäsenverkko Reppu -linkkiä –-> Vasemman puoleinen sininen linkkivalikko ja sen 4. alin linkki Toimintaohjeet -–> ensimmäinen kohta Maakaapeliprojektit.

 

UUTTA

 Sopimus maahan kaivettavista johdoista uusittu

MTK, SCL ja Kuntaliitto on solminut uuden suositussopimuksen maahan kaivettavista johdoista. Vanha sopimus oli vuodelta 2000 ja se oli jo osittain vanhentunut. Erityisesti sitä kritisoitiin huonosta korvaustasosta. Keskeisenä sisällöllisenä muutoksena suositussopimuksessa onkin se, että maanomistajalle johdon rakentamisesta ja sijoittamisesta maksettavat korvaukset perustuvat täyden korvauksen periaatteelle ja ne määritellään tapauskohtaisesti osapuolten kesken. Euromääräisiä suosituksia korvaustasoista ei suositussopimuksissa enää esitetä. Maan täysi arvo vaihtelee merkittävästi eri puolilla Suomea, joten yhtä korvaustasoa ei haluta määrittää. Maanomistaja itse tietää parhaiten maansa arvon, joten korvauksien osalta neuvotteluvaraa tulee aina olla.

Suositussopimus koskee maahan kaivettavien johtojen rakentamista ja kunnossapitoa sekä siihen liittyvää maa-alueen käyttöä. Tavallisimmin sitä sovelletaan vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen. Tällöin sopimuskumppani voi kunnan sijasta olla myös yksityinen vesiosuuskunta. Sähkölinjojen maakaapeleista on taas olemassa oma suositussopimuksensa Energiateollisuuden kanssa.

Suositussopimus noudattelee tuttua linjaa, jossa korostetaan johdon omistajan varhaisen ja riittävän tiedottamisen tarvetta johtolinjoja suunniteltaessa ja rakennettaessa. Kaikki maahan kaivettavat johdot tulee suunnitella hyvin maanomistajien ja haltijoiden kanssa, jotta tarpeettomilta haitoilta ja vahingoilta vältytään. Lisäksi työn toteutus pitää hoitaa ammattimaisesti. Kaikista epäasiallisuuksista on hyvä tiedottaa aina MTK:n maankäyttötiimiä.

Leena Kristeri, lakimies, leena.kristeri@mtk.fi, 040 507 4088 

Suositussopimus jäsenverkko Repussa (vaatii kirjautumisen)