Lohjan seudun Farmarit -hanke

MTK-Lohjan seutu on aloittanut vuoden 2019 syksyyn asti kestävän kehittämishankkeen.

Hankkeen päätoimina on:
– yhdistyksen jäsentietojen päivittäminen
– jäsenkyselyn toteuttaminen tilakäynnein ja puheluin
– jäsentutustumisretkien järjestäminen (kesä 2019) ja muu verkostoituminen
– jäsen- ja muiden kokouksien verkko-osallistumisen kehittäminen ja testaus
– ”tuutorointi”-mallin kehittäminen ja kokeilu

Jäsentietojen päivitys ja kysely aloitetaan lokakuussa, henkilöjäsenien kohdalla toteutetaan vain puhelimella. Jäsentiloille järjestetään tilakäynti tilalle sopivana aikana. Hankevetäjänä toimii yhdistyksen sihteeri, joka ottaa yhteyttä tiloihin alueittain, etelästä pohjoiseen.

• Jäsenkyselyssä selvitetään jäsenien kiinnostusta hankkeen muihin osioihin, esim. onko halukkuutta toimia Tuutorina nuorelle viljelijänalulle?
• Ennakkoon jäsenet ja jäsentilojen ihmiset voivat miettiä omaa kokemustaan MTK:n toiminnasta. Mitä hyötyä on tuottajayhdistyksestä/-liitosta ollut?
• Kyselyn lopussa on vapaa sana -osa, jossa voi lähettää viestinsä yhdistykselle ja Keskusliitolle.

Digitaalinen osallistuminen kokouksiin on yksi hankkeen aikana selvitettävä asia. Jäsenkokoukset ovat olleet jo useiden vuosien ajan osallistujamääriltään pienenemään päin. Yhdistyksen toiminta-alueen laajentuessa, on välimatkoista tullut yhä pidempiä. Jotta jäsenet saisivat mielipiteensä esitettyä yhdistyksen jäsenkokouksissa oleviin asioihin, olisi yksi vaihtoehto kokouksiin osallistumiselle verkkokokous. Verkkokokouksien käyttöä varten järjestetään koulutusta vuoden 2019 aikana ja käytäntöä testataan jäsenkokouksissa.

Tuutorointi-malli on vanhanajan mestari-kisälli-tyyppinen. Siinä kartoitetaan ensin sekä mestarit että kisällit. Tämän jälkeen nämä kaksi ryhmää saatetaan yhteen ja selvitetään henkilöiden kiinnostuksen kohteet sekä yhteensopivuus. Tuutorointi kestää tarvittavan ajan, jonka määrittävät henkilöt itse, eikä se sitouta pakosta ketään.

Muutakin toimintaa on mahdollista järjestää hankkeen aikana. Tätä varten on syksyllä 2018 tilaisuus, jossa hanketta käydään tarkemmin läpi ja mietitään muitakin asioita joita hankkeella voidaan hyödyntää. Esim. mahdollisia tutustumiskäyntikohteita.

Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään syyskokouksen yhteydessä, marraskuussa 2018.

Lohjan seudun Farmarit -hanke,
Katja Ranta 040 5580429 tai sihteeri@mtklohjanseutu.fi